Informasjon

Leievilkår

Vilkår for benyttelse av tjenesten

Probike AS, Måneveien 16, Sandvika, org nr 915 686 931 MVA, importerer, distribuerer og selger sykler og sykkelrelatert utstyr til både forhandlere og forbrukere. Forbrukere som ønsker prøve Probike sine demosykler kan booke dette på nett og hente og levere tilbake på spesifisert sted. Tjenesten inneholder også muligheten for kjøp av sykler og tilbehør.

1 Generelt

Disse vilkårene gjelder for lån av demosykler og salg av varer og tjenester fra www.probike.no til bedrifter og forbrukere. Vilkårene vil sammen med din ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

2 Definisjon av parter

Utlåner eller selger er: Probike AS og blir i det følgende benevnt vi, oss, utlåner eller Probike.
Leietager er: Den person som er oppgitt som låntaker, leietager eller kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som leietager, kunden, du, deg, din eller ditt.
Med låneobjekter menes sykler, utstyr og alt annet som bookes på probike.no.
Med leveringsform/servicepunkter menes utlevering eller innlevering hos Probike sine lokaler eller spesifisert forhandler.

3 Betaling, depositum og priser

Betaling skjer via Vipps, Visa- eller Mastercard-kort på nettet via vår betalingsformidler DIBS som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Lånetakeren betaler et depositum ved bestilling og da anses låneavtalen som inngått.
Probike følger vanlig utleiepraksis og reserverer et depositumsbeløp som oppgitt på ordrekvitteringen ved bestilling. Reservasjonen sikrer bedriften om kunden returnerer demosykkel eller utstyr for sent, skader lånt utstyr eller ikke leverer i det hele tatt. Depositumets størrelse varierer med valgt utstyr som lånes, og fremgår av din ordrebekreftelse. Probike har rett til å benytte depositumet til å dekke leie samt øvrige kostnader som er nevnt ovenfor og/eller ev. regresskrav, jfr. punkt 5 nedenfor.
Alle priser er inkludert merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med lån av demosykkel eller kjøp. Dersom det har forekommet feil med prisene av vesentlig størrelse fra Probike sin side på nettstedet kan Probike ensidig endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres og informeres kunden i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Låneobjektets tilstand

Probike låner ut demosykkel i driftsklar tilstand. Probike har egne rutiner som kontrollerer og vedlikeholder demosykler før og etter utlån.
Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på utstyret. Låntaker plikter derfor å kontrollere låneobjekt før bruk og ta kontakt med Probike om låneobjektet ikke skulle være i forventet tilstand. 

Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler. Leietager plikter derfor å kontrollere leieobjektet før bruk og ta kontakt med Probike om låneobjektet ikke skulle være i forventet tilstand.

5 Skader

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i låneperioden skal meldes Probike omgående. Skader meldes på booking@probike.no omgående. Dette gjelder også ved tyveri.
Oppstår skadene ved feil bruk, forsettlighet eller uaktsomhet vil Probike kunne bruke det på forhånd reserverte depositum og om nødvendig trekke ytterligere utestående beløp til å dekke kostnadene knyttet til reparasjon, service eller erstatning av utstyret. Dette gjelder også om utstyret leveres tilbake i vanskjøttet eller leveres skitten utover det normale.
Vi streber alltid etter å gi de beste råd og tips for bruk av låneobjektet, men er ikke ansvarlig for utførelse eller for direkte eller indirekte skader eller tap som skyldes bruk av låneobjektet, forsinkelser eller feil på låneobjektet.

6 Bruk av låneobjektet

Bruk av låneobjekter skjer på eget ansvar. Den som bruker utstyret må være over 18 år.
Lånetaker er ansvarlig for at utstyr og tilbehør benyttes på en slik måte at det ikke blir skadet eller urimelig tilgriset. Riktig og sikker bruk av utstyret er Lånetakers ansvar. Det er kundens ansvar å sette seg inn i Utlåners bruk og sikkerhets rutiner før bruk av utstyret.
Vi anbefaler bruk av verneutstyr.
Demosykler må ikke brukes til konkuransebruk.

7 Tilbehør

Tilbehør må som hovedregel kjøpes eller lånes separat ved bestilling av demosykkel. På nettsiden står også beskrevet hva som er inkludert i leveransen av låneobjektet. Tilbehør som er personlig (hjelm, hansker etc) leies ikke ut. For tilbehør som selges og som ikke er tatt i bruk gjelder punkt 12 Angrerett.

8 Lånetagers rettigheter og plikter

Lånetageren må være fylt 18 år og plikter å oppgi korrekte kundedetaljer ved opprettelse av brukerkonto for å kunne bestille og låne på probike.no. Probike sender meldinger på angitt epost, adresse og telefon og slike meldinger anses mottatt og gyldige ved avsendelse hos oss.
Brukerkontoen er personlig og har du mistanke om at andre har tilgang til din konto plikter du å varsle Probike umiddelbart. Probike har rett til fritt avvise, avslutte eller suspendere brukerkonto uten forvarsel eller ansvar, inkludert hvis vilkårene anses brutt.
Videre må disse lånevilkårene aksepteres før bestilling på nettsiden.
Lånetageren må returnere låneobjektet før avtalt dato og tid utløper og på avtalt leveringsform. Lånetageren forventes å holde seg oppdatert om servicepunktets normale åpningstider eller avtalt tidpunkt.
Lånetageren eller kortinnehaver gir Probike fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for blant annet låneobjekt som ikke returneres, er skittent utover det normale eller ved skade på låneobjektet. Den derved gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste betalingskortet for ytterligere krav på erstatning dersom låneobjektet tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte lånetid eller tilbakeleveres med feil eller mangler.
Er ikke låneobjektet returnert etter ett døgn har Probike krav på å få erstattet en døgnpris, på kr 1 000 (inkl. mva), så lenge demosykkeln faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av lånetageren.

9 Endring av ordre

For å endre ordre må Probike kontaktes. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig fra oss. Dette for å sikre at låneobjektene faktisk er ledig. Hvis ikke annet avtalt og bekreftet må låneobjektet returneres til avtalt tid. Forlengelse av låneperioden kan skje før låneperiodens start og/eller under låneperioden ved å endre lånestart eller låneslutt.
Endringer og kanselleringer av låneobjekter som medfører at tilgjengeligheten av låneobjektene for andre brukere endres kan være forbundet med en endringsavgift for å dekke kostnader ved ombooking. Endringsavgiften er for tiden på 300 kroner. Alle kostnader vil opplyses lånetager før ordreinngåelse eller ordreendring.

10 Utlevering og retur

Utlevering og retur skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Du finner det også under din side. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. For å få utlevert låneobjektet må du ha din booking referanse. Navnet du angir på reservasjonen må stemme overens med navnet på id kortet ved henting.
Dersom utleveringen av låneobjektene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når utlevering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt eller låneobjektet(ene) ikke er disponibelt.
Du er ansvarlig for produktet til det er returnert til oss eller våre servicepunkter.
Vi kontrollerer låneobjektene tilstand og funksjon og at alle deler er tilstede når de kommer inn til oss. Ved komplett levering i kontraktsmessig stand så slettes reservasjonen for depositumet på betalingskortet.

11 Medlemskap

Både privatpersoner og næringsdrivende kan være medlemmer, men det er den person som er innmeldt som er juridisk ansvarlig og avtalepart.
Medlemskap fornyes automatisk til det blir avsluttet av lånetager. Det avsluttes på kontosiden ved å stoppe abonnementet. Medlemskapet vil da løpe ut gjeldende periode og deretter avsluttes.

12 Angrerett på kjøp

Angrerettloven gir deg rett til å angre dine kjøp. Angreretten gjelder for varer som er kjøpt og ikke for låneobjekter. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (Se angrerettloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27 ).
For å benytte angreretten må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du prøver, bruker eller undersøker varen (åpner emballasje etc) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen og innen rimelig tid, sammen med angrerettskjema. Fyll ut angrerettskjemaet og legg det i boksen. Velger du å sende det tilbake med post eller andre metoder er det ditt ansvar til varen er fremkommet oss. Du må selv besørge egen, egnet emballasje og kontakte oss før sending.

13 Immaterielle rettigheter

Innholdet og tjenesten er beskyttet av lov om åndsverksloven. Bildemateriell lagret på siden er innhentet med tillatelse fra rettighetshavere. Videoer på youtube er linker til tredjeparts tjeneste utenfor Probike kontroll.

14 Personvern

Probike behandler dine personlige opplysninger i et sikkert dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. låneavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ordrehistorikk. Denne historikken vil forbli lagret for regnskapsføring og andre forpliktelser. All lagret informasjon er tilgjengelig på ""Min konto"". Lånetaker har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Utlånerens systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Probike.
Ditt betalingskort vil blir lagret så lenge du har en aktiv ordre. Lagring av betalingskortet skjer hos vår betalingsformidler DIBS. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte. Lagring av betalingskort gjør det enda enklere når du handler. Du kan slette betalingskort på din side. Probike lagrer ingen kredittkortdetaljer selv.
Probike benytter informasjonskapsler (cookies), som de fleste andre nettbutikker. Cookie lagrer data i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk. Vi kan da gjenkjenne hvem du er slik at du blant annet kan få riktige priser og enklere innlogging. Vi samler også inn bruksinformasjonen for å bedre kvaliteten på tjenesten.
Du finner mer detaljert informasjon om våre praksiser knyttet til personvern ved å gå inn på hjelpesidens undermeny. Der finner du personvern som en egen orientering.

15 Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Avtalt verneting er Oslo Tingrett.

16 Endringer

Probike AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på probike.no. Dersom Probike vurderer at endringene i vilkårene er vesentlige i forhold til lånetakers rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på probike.no 30 dager før de trer i kraft.
Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på probike.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du ikke bruke Probike.
Sist oppdatert 10.04.2023